ปฏิทินการใช้ห้อง

ตุลาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5 6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8
9 10
มีรายการจอง
 
11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13 14 15
16 17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19 20 21 22
23
วันปิยมหาราช
24 25 26 27 28
มีรายการจอง
 
29
30 31          

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ05/10/2565 เวลา 14:24:46
วันที่ใช้ห้อง 28 ต.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ต.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายสยาม บัวทอง   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม ประชุมสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยเงียบด้านสุขภาพ "โรคหลอดเลือดสมอง"
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 11:23:03
วันที่ใช้ห้อง 18 ต.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 ต.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายสยาม บัวทอง   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม แถลงข่าวโครงการ เดิน ปั่น วิ่ง
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 14:31:39
วันที่ใช้ห้อง 17 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสยาม บัวทอง   สำหรับแผนก งานโสตฯและซ่อมบำรุง
วาระการประชุม แถลงข่าวโครงการเดิน วิ่ง ปั่น
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ05/10/2565 เวลา 11:05:35
วันที่ใช้ห้อง 12 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ต.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม คณะกรรมการเดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ05/10/2565 เวลา 11:03:17
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   11 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภายใต้ โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต สสจ.กาญจนบุรี
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 09:55:21
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมการลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (สคอ. กรมควบคุมโรค)
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ04/10/2565 เวลา 15:13:42
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO จังหวัด ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ04/10/2565 เวลา 10:03:09
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการถ่ายโอน
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 12:22:00
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 ต.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมทีมตระหนักรู้เขต5
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ03/10/2565 เวลา 14:34:40
วันที่ใช้ห้อง 06 ต.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   06 ต.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม เสนอโครงการเพื่อขอรับงบบริการสร้างสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อแก้ปัญหาระดับจังหวัด (PPA)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ