ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
วันแรงงานแห่งชาติ
2 3 4 5
วันฉัตรมงคล
6 7
8 9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
มีรายการจอง
 
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อนุมัติ02/05/2565 เวลา 10:00:14
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 พ.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายธนวรรธน์ บ่อเกิด   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมการทำฐานข้อมูล
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ